[ MENU DODATKOWE ]2013
Spotkanie opłatkowe, Felin
Konferencja Jagnię z Lubelszczyzny
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu
Wręczenie dyplomów Wyróżniającego się absolwenta"
Uroczyste Wręczenia Odznaczeń Państwowych oraz Dyplomów Doktora Habilitowanego
Koncert jesienny Zespołu „Jawor”
Msza Św. za zmarłych ze wspólnoty akademickiej
Otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego - relacja
Konferencja Doktorantów pt. "Nauki Przyrodnicze Kreują Przyszłość"
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014
Piknik Naukowy - rozpoczęcie X Festiwalu Nauki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Wmurowanie kamienia węgielnego.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Dyplomy.
Konferencja inaugurująca utworzenia Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnost.
Spotkanie. Ministr. Roln.
Spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów. Dworek UP, Felin
Konferencja "Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska"
Podpisanie umowy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
Nominacje dla kierowników katedr i jednostek dydaktycznych
Wystawa poświęcona pamięci profesor Laury Kaufman
Uroczystość nadania Sali Kolegialnej imienia profesora Grzegorza Brzęka
XVII Piknik Naukowy w Warszawie - relacja
Feliniada 2013
Dzień Wydziałów 7 maja 2013
Zbiórka krwi i rejestracja w bazie dawców szpiku
Dzień Języków Obcych pod hasłem "Filmowa Europa"
Lubelskie Dni Kultury Studenckiej - korowód
Biblioteka - wystawa zagranicznych książek naukowych
XI Konferencja Naukowa Doktorantów UP w Lublinie
Nowoczesne budynki dla weterynarii - podpisanie umowy
Wernisaż "Natura najlepszym architektem"
Dzień Otwarty UP 2013
Jubileuszowy X Bal Rektorski
Współpraca w nauce i dydaktyce z Politechniką Lubelską
Zabawa choinkowa dla dzieci pracowników UP, koncert Majki Jeżowskiej
Pierwsza konferencja językowa w UP w Lublinie - relacja
XX Bal Charytatywny organizowany przez ZMW
Konferencja Jagnię z Lubelszczyzny
Spotkanie noworoczne społeczności akademickiej z JM Rektorem UP
Spotkanie. Ministr. Roln.
Wydział. WET. Dyplomy.