[ MENU DODATKOWE ]Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Badora, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-65-77
e-mail: aleksandra.badora@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  • dr hab. Marzena Brodowska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-60-45
   e-mail: marzena.brodowska@up.lublin.pl
  • dr hab. Monika Skowrońska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-69-95
   e-mail: monika.skowronska@up.lublin.pl / Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

  Adiunkci

  Pracownicy

  Doktoranci

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Wiesław Bednarek, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Tadeusz Filipek, emerytowany profesor badawczo-dydaktyczny
  • prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Zygmunt Łabuda, profesor emerytowany