[ MENU DODATKOWE ]Katedra Energetyki i Środków Transportu

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-97-21
e-mail: grzegorz.zajac@up.lublin.pl
Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Zając, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-531-97-21
e-mail: grzegorz.zajac@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • mgr inż. Tomasz Kramek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-22
  e-mail: tkramek@wp.pl / Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem
 • dr Aneta Puchała, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-16, + fax. 81-531-97-18
  e-mail: aneta.puchala@up.lublin.pl

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Zbigniew Burski, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Wiesław Piekarski, profesor emerytowany, tel. 81-531-97-17
  e-mail: wieslaw.piekarski@up.lublin.pl