[ MENU DODATKOWE ]Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia

20-033 Lublin, ul. Akademicka 12
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, profesor dydaktyczny
tel. 81-445-69-00
e-mail: krzysztof.szkucik@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  • dr Jolanta Kozłowska - Strawska, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-68-08
   e-mail: jolanta.kozlowska@up.lublin.pl
  • mgr Małgorzata Pastucha, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68–08
   e-mail: malgorzata.pastucha@up.lublin.pl
  • Zbigniew Romanek, technik, tel. 81-445-67-56

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Elżbieta Pełczyńska, profesor emerytowany, tel. 81-445-68-91