[ MENU DODATKOWE ]Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
e-mail: hllpl@yahoo.com
Kierownik: dr hab. Halina Lipińska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
tel. 81-445-60-90
e-mail: halina.lipinska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie uczelni

Adiunkci

 • dr Alicja Bieske-Matejak, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-60-65
  e-mail: alu.bieske@wp.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Szymon Chmielewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-65
  e-mail: szymon.chmielewski@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Adam Gawryluk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-94
  e-mail: adam.gawryluk@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Agnieszka Kępkowicz, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-03
  e-mail: akepkowicz@wp.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Malwina Michalik-Śnieżek, adiunkt badawczo-dydaktyczny
  e-mail: malwina.sniezek@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Małgorzata Sosnowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-65
  e-mail: malgorzata.sosnowska@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr Wiesław Wańkowicz, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-69-82
  e-mail: wwankowicz@irm.kraków.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
 • dr hab. Teresa Wyłupek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-94
  e-mail: teresa.wylupek@up.lublin.pl / Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

Pracownicy

 • mgr inż. Dariusz Ciesielski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 502-750-876
  e-mail: darek.ciesielski10@gmail.com / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy
 • dr Helena Ćwintal, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-60-22
  e-mail: helena.cwintal@up.lublin.pl
 • mgr inż. Krzysztof Olszak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-82
  e-mail: krzysztof.olszak@up.lublin.pl
 • Leszek Świć, pracownik gospodarczy / Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Ryszard Baryła, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-01
 • prof. dr hab. Julian Gajda, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Wanda Harkot, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-445-67-24
  e-mail: wanda.harkot@up.lublin.pl
 • prof. dr hab. Józef Jargiełło, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Marianna Warda, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-79
  e-mail: marianna.warda@up.lublin.pl