[ MENU DODATKOWE ]Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-10
e-mail: andrzej.marczuk.@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Marczuk, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81 531-96-10
e-mail: andrzej.marczuk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Wojciech Tanaś, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-531-97-40
  e-mail: wojciech.tanas@up.lublin.pl / Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • Jolanta Wysocka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-55, fax. 81-531-97-05
  e-mail: jolanta.wysocka@up.lublin.pl
 • dr inż. Adam Zdybel, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-11
  e-mail: adam.zdybel@up.lublin.pl
 • dr inż. Wojciech Żak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-97-39
  e-mail: wojciech.zak@up.lublin.pl / Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, profesor emerytowany
  e-mail: malgorzata.bzowska@up.lublin.pl / Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego
 • prof. dr hab. Kazimierz Dreszer, profesor emerytowany / Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego
 • prof. dr hab. Józef Kowalczuk, profesor emerytowany
  e-mail: jozef.kowalczuk@up.lublin.pl
 • prof. dr hab. Andrzej Kwieciński, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, profesor emerytowany
  e-mail: ignacy.niedziolka@up.lublin.pl / Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego