[ MENU DODATKOWE ]Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji

20-069 Lublin, ul. Kr. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-532-06-44, fax 81-532-06-44
e-mail: kiksig@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-532-06-44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. inż. Oleksandr Dorozhynskyy, profesor dydaktyczny, tel. 81-524-81-21
  e-mail: adorozhynskyy@hotmail.com / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • prof.dr hab. Tadeusz Siwiec, profesor / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-24
  e-mail: alina.jusko@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr hab. inż. Przemysław Leń, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: przemyslaw.len@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr hab. inż. Michał Marzec, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-524-81-28
  e-mail: michal.marzec@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr hab. inż. Andrzej Mazur, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-524-81-28
  e-mail: amazur70@op.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Adiunkci

 • dr inż. Wojciech Cymerman, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: wojciech.cymerman@uwm.edu.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Magdalena Gizińska-Górna, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-23
  e-mail: magdalena.gizinska-gorna@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr hab. inż. Antoni Grzywna, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: antoni.grzywna@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr Kamil Nieścioruk, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-81-23
  e-mail: kamil.niescioruk@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Radomir Obroślak, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-81-67
  e-mail: radomir.obroslak@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Paweł Postek, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-71-38
  e-mail: posti85@o2.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Roman Rybicki, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-81-28
  e-mail: roman.rybicki@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr hab. inż. Artur Serafin, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-39
  e-mail: artur.serafin@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Żanna Stręk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81 524-81-23
  e-mail: zanna.krol@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • dr inż. Tomasz Zubala, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-47
  e-mail: tomasz.zubala@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Asystenci

 • mgr inż. Agata Basak, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-25
  e-mail: agata.basak@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Barbara Kloc, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-25
  e-mail: barbara.kloc@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Patrycja Pochwatka, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-21
  e-mail: patrycja.pochwatka@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej

Wykładowcy

 • mgr inż. Justyna Gabryszuk, wykładowca, tel. 81-524-81-23
  e-mail: justyna.gabryszuk@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Arkadiusz Malik, wykładowca, tel. 81-524-81-21
  e-mail: sanitmal@onet.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej

Pracownicy

 • dr Ryszard Brodowski, specjalista inżynieryjno-techniczny , tel. 81-531-97-12
  e-mail: ryszard.brodowski@up.lublin.pl / Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej
 • mgr inż. Waldemar Kitta, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44 / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Agnieszka Listosz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-23
  e-mail: agnieszka.listosz@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • mgr inż. Agnieszka Micek, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: agnieszka.micek@up.lublin.pl / Zakład Inżynierii Ekologicznej
 • dr inż. Aneta Pytka-Woszczyło, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-23
  e-mail: anetapytka@poczta.fm / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków
 • dr inż. Grzegorz Wyrykowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-532-06-44
  e-mail: grzegorz.wyrykowski@up.lublin.pl / Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Stanisław Pałys, prof.emerytowany, tel. 81-524-81-23