[ MENU DODATKOWE ]Instytut Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych

20-950 Lublin, ul. Akademicka 12
Dyrektor: prof. dr hab. Cezary Kowalski, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-60-88
e-mail: cezary.kowalski@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Jose Valverde Piedra, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-04/81-445-60-91
  e-mail: jose.valverde@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Artur Burmańczuk, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-54
  e-mail: artur.burmanczuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Sebastian Gnat, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-93
  e-mail: sebastian.gnat@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-65
  e-mail: urszula.korzecka@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • dr hab. Beata Łebkowska-Wieruszewska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-56
  e-mail: lebkowska.wieruszewska@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr hab. Aneta Nowakiewicz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-08
  e-mail: aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • dr hab. Joanna Wessely-Szponder, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-74
  e-mail: joanna.wessely@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • dr hab. Marta Wójcik, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-83
  e-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii

Adiunkci

 • dr Agnieszka Chałabis-Mazurek, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-42/81-445-60-91
  e-mail: agnieszka.mazurek@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • dr Aleksandra Trościańczyk, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-16
  e-mail: aleksandra.troscianczyk@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej

Asystenci

 • lek.wet. Dominik Łagowski, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-96
  e-mail: dominik.lagowski@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • mgr inż. Marcelina Osińska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-66-96
  e-mail: marcelina.osinska@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • lek.wet. Natalia Szysiak, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-24 / Zakład Patofizjologii

Pracownicy

 • mgr inż. Agnieszka Furmańczyk-Gnyp, specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: agnieszka.furmanczyk@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • mgr Monika Osypiuk, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-68
  e-mail: monika.osypiuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Beata Pogoda, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • Bożena Polska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-04/81-445-67-65
  e-mail: bozena.polska@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • mgr inż. Andrzej Rumniak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-24
  e-mail: andrzej.rumniak@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-49 lub 81-445-60-14 / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • Grażyna Wołosiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-14/81-445-60-91
  e-mail: grazyna.wolosiuk@up.lublin.pl / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Ryszard Bobowiec, profesor emerytowany
  e-mail: ryszard.bobowiec@up.lublin.pl / Zakład Patofizjologii
 • prof. dr hab. Halina Kowalska-Pyłka, profesor emerytowany / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Barbara Majer-Dziedzic, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej
 • prof. dr hab. Zbigniew Roliński, profesor emerytowany / Zakład Farmakologii, Toksykologii i Ochrony Środowiska
 • prof. dr hab. Marian Wiśliński, profesor emerytowany / Zakład Patofizjologii
 • prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska, profesor emerytowany / Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej