[ MENU DODATKOWE ]Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445 65 87
e-mail: anna.skiba@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Sawicka, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-87
e-mail: barbara.sawicka@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

  Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pracownicy

  • Jerzy Ciszewski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-461-00-61, w. 241
  • mgr inż. Andrzej Greguła, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-68-76
  • mgr inż. Anna Skiba, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-65-87
   e-mail: anna.skiba@up.lublin.pl

  Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Halina Borkowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-43
  • prof. dr hab. Szymon Dziamba, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-01
  • prof. dr hab. Józef Kołodziej, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-86 / Zakład Agrometeorologii
  • prof. dr hab. Stanisława Wójcik, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-43