[ MENU DODATKOWE ]Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Janczarek, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-710-24-51
e-mail: iwona.janczarek@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

  • mgr Ewelina Tkaczyk, asystent badawczo-dydaktyczny
  • mgr inż. Anna Wiśniewska, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-710-24-62
    e-mail: anna.wisniewska@up.lublin.pl

Pracownicy

  • lek. wet. Maciej Ruciński, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-56 / Ośrodek Jeździecki
  • mgr inż. Katarzyna Sieczkarek, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-50
    e-mail: khiuk@up.lublin.pl
  • lek. wet. Krzysztof Stachurski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-710-24-54 / Ośrodek Jeździecki

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Sławomir Pietrzak, profesor emerytowany, tel. 81-710-24-61