[ MENU DODATKOWE ]Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-67, fax 81-531-96-69
e-mail: dziekanat.wip@up.lublin.pl
koordynator: mgr Marta Czyżykiewicz, starszy specjalista
tel. 81-531-96-67
e-mail: marta.czyzykiewicz@up.lublin.pl

Pracownicy