[ MENU DODATKOWE ]Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku

20-950 Lublin ul.Akademicka 15
Kierownik Działu: mgr inż. Magdalena Madejczyk, Kierownik Działu
tel. 81-445-65-35
e-mail: magdalena.madejczyk@up.lublin.pl

Pracownicy