[ MENU DODATKOWE ]Dział Kadr i Płac

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81-445-67-15
Kierownik Działu Kadr i Płac: mgr Aneta Popiołek, Kierownik Działu Kadr i Płac
tel. 81-445-67-15
e-mail: aneta.popiolek@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Pracownicy