[ MENU DODATKOWE ]Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

20-704 Lublin, ul.Skromna 8
Kierownik: dr hab.inż. Dariusz M. Stasiak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-43
e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Stanisław Mleko, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-47
  e-mail: dairywhey@tlen.pl / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • prof. dr. hab. Joanna Stadnik, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-41
  e-mail: joanna.stadnik@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Profesorowie uczelni

 • dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-41
  e-mail: malgorzata.karwowska@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-50
  e-mail: bartosz.solowiej@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • dr. hab. inż. Karolina Wójciak, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-40
  e-mail: karolina.wojciak@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Adiunkci

 • dr inż. Paulina Kęska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-40
  e-mail: paulina.keska@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • dr inż. Agnieszka Latoch, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-42
  e-mail: agnieszka.latoch@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • dr inż. Justyna Libera, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-42
  e-mail: justyna.libera@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • dr Maciej Nastaj, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-462-33-48
  e-mail: mnasty@o2.pl / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów

Pracownicy

 • mgr inż. Mirosław Budoran, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-44 / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • mgr inż. Beata Domżał, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-46
  e-mail: beata.domzal@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów
 • mgr inż. Agata Nowaczyk, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-44
  e-mail: agata.nowaczyk@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • mgr inż. Elżbieta Solska, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-38
  e-mail: esol.up.lublin.@gmail.com / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Doktoranci

 • mgr inż. Karolina Ferysiuk, doktorant, tel. +48 81 462 33 38
  e-mail: karolina.ferysiuk@student.up.edu.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
 • mgr inż. Anna Kononiuk, doktorant, tel. +48 81 462 33 38
  e-mail: anna.kononiuk@up.lublin.pl / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, profesor emerytowany / Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością