[ MENU DODATKOWE ]Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81-445-60-54
Dyrektor: prof. dr hab. Andrzej Junkuszew, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-12
e-mail: andrzej.junkuszew@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Marek Babicz, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-16
  e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, profesor zwyczajny badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-18
  e-mail: zygmunt.litwinczuk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Witold Chabuz, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-24
  e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • dr. hab. Ewa Januś, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-68-53
  e-mail: ewa.janus@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr hab. Anna Kasprzyk, profesor uczelni dydaktyczny, tel. 81-445-68-03
  e-mail: anna.kasprzyk@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń

Adiunkci

 • dr hab. Wiktor Bojar, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-07
  e-mail: wiktor.bojar@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Monika Greguła-Kania, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-26
  e-mail: monika.gregulakania@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr Kinga Kropiwiec-Domańska , adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-03
  e-mail: kinga.kropiwiec@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • dr inż. Andrzej Lisowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-69-23
  e-mail: brodacz1510@tlen.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr Krzysztof Patkowski, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-66-90
  e-mail: krzysztof.patkowski@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Wioletta Sawicka-Zugaj, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-92
  e-mail: wioletta.sawicka@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • dr Piotr Stanek, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-445-65-89
  e-mail: piotr.stanek@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr Paweł Żółkiewski, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-65-74
  e-mail: pawel.zolkiewski@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Asystenci

 • mgr inż. Konrad Bazewicz, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-25
  e-mail: konrad.bazewicz@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego
 • dr Karolina Kasprzak-Filipek, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-04
  e-mail: karolina.kasprzak-filipek@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • dr Paulina Nazar, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-67-25
  e-mail: paulina.dudko@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

Pracownicy

 • Mieczysław Bieniek, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • Tadeusz Boczkal, strażnik ochrony mienia / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • mgr inż. Mirosław Frydrych, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 669-216-429
  e-mail: miroslaw.frydrych@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr Przemysław Jankowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-87
  e-mail: ecacho@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • Jan Kozdroń, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • Krzysztof Kozdroń, pracownik gospodarczy / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • dr inż. Andrzej Lisowski, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-23
  e-mail: brodacz1510@tlen.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • dr inż. Marcin Pastwa, starszy technik, tel. 81-445-60-11
  e-mail: marcin.pastwa13@gmail.com / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • dr Grzegorz Podolak, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-89
  e-mail: grzegorz.podolak@up.lublin.pl / Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • mgr inż. Katarzyna Wiercińska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-73
  e-mail: katarzyna.wiercinska@up.lublin.pl / Pracownia Doradztwa Rolniczego

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Jerzy Gnyp, profesor emerytowany
  e-mail: jerzygnyp@interia.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-25
  e-mail: tomasz.gruszecki@up.lublin.pl / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • prof. dr hab. Kazimierz Kamieniecki, profesor emerytowany
  e-mail: kazimierz.kamieniecki@up.lublin.pl / Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła
 • prof. dr hab. Czesława Lipecka, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-48 / Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera
 • prof. dr hab. Andrzej Stasiak, profesor emerytowany / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń
 • prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz, profesor emerytowany / Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń