[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biochemii i Chemii Żywności

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81-462-33-24
e-mail: barbara.baraniak@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Baraniak, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-23
e-mail: barbara.baraniak@up.lublin.pl

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Doktoranci