[ MENU DODATKOWE ]Katedra Chemii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Izabella Jackowska, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-65-30
e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Bubicz, profesor emerytowany
    e-mail: maria.bubicz@gmail.com
  • prof. dr hab. Ewa Makarska, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy, profesor emerytowany, tel. 81-445-60-97
    e-mail: andrzej.niewiadomy@up.lublin.pl
  • prof. dr hab. Irena Perucka, profesor emerytowany / Pracownia Fitochemii