[ MENU DODATKOWE ]2019
Spotkanie opłatkowe RUSS i WRRS
Podpisanie umowy o współpracy międzynarodowej pomiędzy UP w Lublinie a Yulin University
Spotkanie opłatkowe senatu uczelni z JE Abp. Stanisławem Budzikiem
Wręczenie pism potwierdzających przyznanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców
Wręczenie pism potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni
Studentki z Chin studentkami ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Wernisaż kompozycji bożonarodzeniowych
Wizyta w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
Listy gratulacyjne dla najlepszych studentów
Legia Akademicka - spotkanie informacyjne z przedstawicielami służb wojskowych
Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych
Konferencja prasowa nt. akademickiego Lublina
Podkarpackie Spotkania Edukacyjne
Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora UPwL prof. dr hab. T. Fortunie oraz dyplomy WNoŻiB
Nowi Profesorowie Uczelni
75. rocznica pierwszego posiedzenia Rady Wydziału Weterynaryjnego
Koncert Jesienny Zepsołu Pieśni i Tańca "Jawor"
Spotkanie studentów kierunku Turystyka i Rekreacja ze studentami z Mesoyios College z Cypru
Studenci kierunków Ochrona Środowiska oraz Biologia w Poleskim Parku Narodowym
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Agrobioinżynierii
Uroczystość nadania godności Honorowego Profesora UPwL prof. dr hab. T. Sikorze oraz dyplomy WNoZiB
Wyjazd terenowy studentów Wydziału Biologii Środowiskowej
Dzień Kariery 2019
Studenci WBŚ w projekcie na rzecz czynnej ochrony zagrożonych gatunków reliktowych
Zjazd Absolwentów Wydziału Techniki Rolniczej 1974-1979
Immatrykulacja Wydziałowa 2019/2020
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie roczników 1969-1973,1974
Konferencja nt. Aktualne Aspekty Zdrowia i Chorób Zwierząt i Ludzi
75-lecie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
9. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna
XVI Lubelski Festiwal Nauki
XVI Lubelski Festiwal Nauki - piknik naukowy
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie rocznika 1974-1979
Dożynki Uczelniane w Uhrusku
Treningowy wypas owiec nad Zalewem Zemborzyckim
Nagrody Jubileuszowe
XXXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
Listy gratulacyjne JM Rektora dla studentów
Dyplomy lekarza weterynarii 2019
Studenci UP w Lublinie stypendystami programu realizowanego przez Urząd Miasta w Lublinie
75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii i Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Wydziału Weterynaryjnego 1969-2019 r.
Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego
Skierbieszów 2019
Iłowiec. Wypas bydła białogrzbietego
Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej
Międzynarodowa Szkoła Owczarska "Instytucjonalna organizacja wypasu"
Warsztaty kulinarno-krajoznawcze dla studentów zagranicznych UP Lublin
Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
XVIII Dzień Węglina - studenci kierunku Turystyka i Rekreacja
Akcja honorowego oddawania krwi, UP Lublin
Gra o Karierę
Spotkanie studentów Erasmus z przedstawicielem policji
Nagrody Projakościowe JM Rektora dla najlepszych naukowców
Sympozjum naukowo-wdrożeniowe w Bogucinie 19 marca 2019
Dzień Lasów 2019
Z Erasmusem na Ty
Stypendia Prezydenta Miasta Lublin 2019
Kobieta na medal
Dzień Otwarty 2019
Bal karnawałowy
6. Międzynarodowa Konferencja poświęcona nauczaniu języków specjalistycznych
Noworoczne spotkanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie