[ MENU DODATKOWE ]


Sukcesy i osiągnięcia

« wstecz

 

---------------------------------------------------

DOROBEK NAUKOWY

---------------------------------------------------

 

 

Dorobek naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami, nowymi technologiami, patentami.  Znanymi osiągnięciami naukowymi pracowników Uczelni są m.in.:
 

  • opracowanie i wdrożenie projektu rekultywacji i zagospodarowania pól górniczych zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metoda otworową,
  • nowe rasy zwierząt gospodarskich wytworzone lub restaurowane. Są to takie rasy jak kuc feliński, świnia puławska, polska owca nizinna odmiana uhruska, krowa białogrzbieta czy kura polbar - rasy te są regularnie nagradzane na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych
  • nowe odmiany truskawek,
  • technologie wytwarzania ekologicznej folii biodegradowanej ze skrobi termoplastycznej, materiału opakowaniowego, który jest nie szkodliwy dla środowiska naturalnego. 

 

« wstecz

 

---------------------------------------------------

PRZYZNANE CERTYFIKATY

---------------------------------------------------

 

 Certyfikat Uczelnia Liderów 2017

 

wraz z wyróżnieniem "Najwyższa jakość studiów"

 

[ wiecej informacji ]

 

 

 

Certyfikat Dobra Uczelnia Dobra Praca

 

 

 

 [więcej informacji] 

 
 
Certyfikat Veterinary Continuous Education in Europe dla studiów podyplomowych
 
  
 
Akredatycja Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE)
 
 

 

 

Certyfikat Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie  

 [więcej informacji] 

 

 

 

Certyfikat Uczelnia Liderów 

 [więcej informacji] 

 

 

« wstecz

 ---------------------------

 

 II miejsce w rankingu pt. "Innowacyjna uczelnia" 

tytuł Lubelskiego Lidera Innowacji

  

 Certyfikat:

 

 [więcej informacji]

« wstecz

 

-------------------------------------------------

         PODZIĘKOWANIA

         -------------------------------------------------