[ MENU DODATKOWE ]


Władze

« wstecz

 

 

JM REKTOR

prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

tel. (+ 81) 445-66-77

(+81) 445-68-68

 

PROREKTOR DS.
NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni


tel. (+81) 445-68-68
(+ 81) 445-66-77

PROREKTOR DS.
KADR
prof. dr hab. Andrzej Marczuk


tel. (+81) 445-68-68
(+ 81) 445-66-77

PROREKTOR DS.
STUDENCKICH I DYDAKTYKI
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni


tel. (+81) 445 69 99

PROREKTOR DS.
ROZWOJU UCZELNI
dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni


tel. (+81) 445-67-90